Torvtak

TorvtaksmembranProtan leverer egen torvtaksmembran som festes mekanisk til underlaget og fungerer som selvstendig tekking til torven legges, selv over tid. Membranen er rotbestandig og humusbestandig, noe som tillater å legge torven direkte uten bruk av knotteplast.  Membranen kan benyttes både på varme og kalde takkonstruksjoner. Ferdigdetaljer sikrer tette løsninger og som alternativ til utvendig renne kan torvhaldsstokken tekkes inn og vann dreneres gjennom avløp.