Terrasser

Holdo-tak-og-membran-08Protan har to terrassesystemer: tildekket membransystem og eksponert terrassebelegg.
Tildekket terrassemembran benyttes der membranen er beskyttet med betongheller, tretremmer eller betong, både i isolerte og kalde konstruksjoner.
Eksponerte terrassebelegg er beregnet på terrasser og balkonger hvor det er påkrevd med en estetisk, solid, holdbar og sikker overflate for gangtrafikk.