Rehabilitering

RehabiliteringProtan har flere godkjente, dokumenterte og godt egnede systemer for renovering av gamle papptak, både skrå og flate. Disse systemene kan ut fra ønske/behov legges med eller uten tilleggsisolering. Prefabrikkerte flak eller vakuumtak er spesielt godt egnet for omtekking av flate tak. Ta kontakt eller sjekk www.protantak.no for informasjon.