Radonmembran

RadonmembranProtan RadonSafe er en polyesterarmert TPO-membran til radonbeskyttelse av bygninger fra grunnen. Membran, hjørner og gjennomføringer varmluftsveises og prefabrikkerte detaljer og tilbehør gjør det enkelt å tette komplekse detaljer. I Henhold til Norske Byggeforskrifter skal alle bygninger beregnet for varig opphold ha radonsperre mot grunnen.